Csövező szinonima

  1. Lustálkodó
  2. Semmittevő
  3. Lógó
  4. Tétlen
  5. Munkakerülő
  6. Léha
  7. Henyélő
  8. Alkalmi munkából élő
  9. Passzív
  10. Naplopó

Ezek a kifejezések hasonló jelentéstartalommal bírnak, és helyettesíthetik a csövező szót különböző kontextusokban, amikor valaki pihen, lazít, vagy aktívan nem vesz részt munkában vagy egyéb tevékenységben.

Related Entries