Ígér szinonima

  1. Elkötelezi magát
  2. Fogadalmat tesz
  3. Esküt tesz
  4. Garantál
  5. Megígér
  6. Szavát adja
  7. Hozzájárul
  8. Beígér
  9. Nyilatkozik
  10. Ígéretet tesz

Az ígér szóval hasonló jelentésű kifejezések mind azt fejezik ki, hogy valaki vállal egy kötelezettséget vagy kinyilvánítja szándékát, hogy valamit megtesz vagy biztosít valamit a jövőben.

Related Entries