Szótár szinonima

  1. Lexikon
  2. Glosszárium
  3. Értelmező szótár
  4. Nyelvi referencia
  5. Szójegyzék
  6. Terminológiai gyűjtemény
  7. Szakszótár (specifikus területeken)
  8. Szógyűjtemény
  9. Szókészlet
  10. Nyelvtár

Ezek a kifejezések hasonló jelentéstartalommal bírnak, és helyettesíthetik a szótár szót különböző kontextusokban, figyelembe véve a szótár típusát és célját, legyen az általános vagy specifikus nyelvi referenciaanyag.

Related Entries